team red - przyszłość mobilności, transportu i turystyki!

Siła innowacji team red to eksperci pracujący w interdyscyplinarnych grupach roboczych. Łącząc siły mentalne około 50 specjalistów różnych dziedzin powstaje coś więcej niż zwykły produkt czy usługa. Arystoteles przed wiekami już stwierdził „całość to więcej niż suma jej składników”.

Naszym klientom proponujemy innowacyjne rozwiązania, implementujemy je wraz z nimi i czuwamy nad wynikami projektów krytycznie je ewaluując.

Działania team red koncentrują się w okół trzech dziedzin: Mobilność, Transport i Turystyka. team red scala w sobie międzynarodową wiedzę w tych dziedzinach i łączy ją z kompetencją regionalną ekspertów. Dzięki temu team red zapewnia dopasowanie regionalnie projektów do zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań skierowanych na zrównoważony rozwój. Działy branżowe team red wspierane są dodatkowo przez ekspertów z dziedzin IT, grafika, badania marketingowe i społeczne oraz PR i organizacja imprez okolicznościowych.

Na terenie Niemiec team red działa od 2002 roku. Ekspansja poza granice Niemiec była naturalną konsekwencją rosnącego popyt na innowacyjne rozwiązania. Dziś eksperci team red pracują w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA i Chinach.
Dowodem potwierdzającym jakość naszych usług i innowacyjnych rozwiązań są liczne wyróżnienia.

Aktualności

03.12.2015: Usługi w zakresie doradztwa marketingowego dla najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce

Na terenie pięciu wschodnich województw powstał najdłuższy szlak rowerowy Polski pod nazwą „Green Velo“ (zielony rower). Sama nazwa liczączego 2.000 km długości szlaku nie jest przypadkowa, bo wiedzie on przez różne parki narodowe oraz liczne rezerwaty przyrody. Na zlecenie inicjatorów projektu Angela Zscheischler, ekspertka ds. turystyki rowerowej team red, przejechała różne odcinki green velo. W ramach dyskusji w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele polskich regionów, przedstawiła analizę SWOT projektu i wykazała możliwości jego optymalizacji. W kolejnej dyskusji, która się odbyła w Berlinie, Angela Zscheischler razem z Klausem Klöppelem, ekspertem ds. turystyki oraz Antje Merschel, ekspertką ds. komunikacji rowerowej team red, przedstawili różne możliwości promowania tego nowego produktu turystycznego.

team red szuka ekspertów do współpracy w projektach polsko-niemieckich

team red jest dostawcą usług najwyższej jakości. Tworzą ją nasi współpracownicy, którzy są zarówno ekspertami w danej dziedzinie jak i doskonałymi znawcami regionalnych uwarunkowań. wyróżnia nas fakt, że współpracujemy wyłącznie z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,  łączącymi swoje kompetencje i doświadczenia w pracy zespołowej. Naszym klientom gwarantujemy stały nadzór nad jakością a naszym współpracownikom przyjazne i sprzyjające komunikacji otoczenie pracy oraz liczne usługi i narzędzia ułatwiające im prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje na temat team red GmbH oraz naszych zakresach działania znajdziesz na naszej stronie internetowej. więcej...