Projekty, które przynoszą korzyść naszym klientom, a nam satysfakcje i nagrody

TRANSKREACJA – PRZEKSZTAŁCANIE TEKSTÓW DLA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (POT)
Transkreacja czyli przekształcenie/przetworzenie lub napisanie tekstu z zakresu marketingu i reklamy od nowa w celu dopasowania go do krótkich form promocyjnych (drukowych i elektronicznych) uwzględniających specyfikę języka i kulturę kraju docelowego. więcej...

ZBIERANIE INFORMACJI I REDAKCJA ARTYKUŁÓW DO NARODOWEGO PORTALU TURYSTYCZNEGO DLA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (POT)
„Narodowy portal turystyczny (NPT) powinien stanowić kompleksowy serwis po profilu promocyjno-informacyjnym dla turystów krajowych i zagranicznych. Adresatami portalu są zarówno turyści poszukujący informacji (funkcja informacyjna), jak i potencjalni turyści (funkcja promocyjna). więcej...

USŁUGI W ZAKRESIE PR I MARKETINGU DLA POLSKICH HOTELI PAŁACOWYCH
Oferta turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej zaliczana jest do najlepszych ofert w Polsce.  Dodatkowo w przyszłości jej znaczenie wzrośnie dzięki takim nowym obiektom jak m.in. pałace w Karpnikach i Bukowcu. Kotlina Jeleniogórska stała się w Polsce bardzo znana dzięki uznaniu najważniejszych pałaców za miejsca narodowego dziedzictwa kulturowego. Teren ten jest również znany w Niemczech dzięki istniejącym obszernym relacjom. więcej...

USŁUGI PR DLA POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W NIEMCZECH (POIT)
Zdecydowana większość zagranicznych turystów zwiedzających Polskę pochodzi z Niemiec. A ten, kto w Polsce był, powraca tam chętnie. Jednakże wielu jeszcze Niemców nie zna Polski. team red od czterech lat świadczy usługi PR dla Polskiej Organizacji Turystycznej. więcej...

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE CYKLU POLSKO-NIEMIECKICH SPOTKAŃ ORAZ KONFERENCJI REGIONALNYCH
W ramach ministerialnego projektu „Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego – Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitarnych na pograniczu polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej“ przygotowaliśmy szereg spotkań polsko-niemieckich, których celem była poprawa połączeń transportowych, podniesienie znaczenia i atrakcyjności polsko-niemieckiego regionu pogranicza oraz wzmocnienie jego pozycji wobec innych konkurencyjnych obszarów gospodarczych. więcej...

BROSZURA REKLAMOWA NT. TRANSGRANICZNEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO POGRANICZA NIEMIECKO-POLSKIEGO
Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna zatacza coraz większe kręgi i jest coraz intensywniejsza. Wyniki prac transgranicznych są jednak często zbyt mało docenianie. Dlatego też celem tej broszury było zwrócenie szczególnej uwagi na wartościową pracę bilateralną w dziedzinie rozwoju przestrzennego i jej wyróżnienie. więcej...

USŁUGI PR DLA POLSKICH BIUR TURYSTYCZNYCH
Polska jest krajem, do którego Niemcy chętnie wyjeżdżają na wakacje, coraz częściej łącząc swój wyjazd z pobytami kuracyjnymi. Poprzez fachowe działania PR polskie biura turystyczne chciałyby zwrócić na siebie jeszcze większą uwagę niemieckiego klienta. więcej...

INNOWACYJNE SYSTEMY PUBLICZNEGO WYNAJMU ROWERÓW
Celem projektu było stworzenie koncepcji systemu wynajmu rowerów, który połączy w jedną markę wszystkie istniejące systemy wynajmu rowerów na Wyspie Usedom. W ramach projektu powstało 60 wypożyczalni rowerów z ponad 500 rowerami i e- rowerami oraz sieć wypożyczalni po polskiej stronie. więcej...