team red Polska – kompetencja współpracy

team red Polska oferuje:

  • szerokie wsparcie w przygotowaniu i rozwoju prezentacji polskich instytucji na niemiecki rynek
  • kompleksowe usługi w dziedzinie informacyjno-promocyjnej w państwach niemieckojęzycznych (informacje i konferencje prasowe, bezpośrednie kontakty z mediami publicznymi i branżowymi, koncepcja i tworzenie newsletterów, magazynów i broszur oraz prezentacji internetowych)
  • transfer know-how, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z niemieckojęzycznymi partnerami, organizację podróży studyjnych
  • organizację i wsparcie przy polsko-niemieckich projektach, spotkaniach i konferencjach oraz koordynację polsko-niemieckich projektów
  • doradztwo i rozwój innowacyjnych rozwiązań w transporcie, mobilności i turystyce
  • badania rynku i przeprowadzanie ankiet w Niemczech