ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE CYKLU POLSKO-NIEMIECKICH SPOTKAŃ ORAZ KONFERENCJI REGIONALNYCH

zleceniodawca:
Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni przy Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa w Bonn

opis projektu:
W ramach ministerialnego projektu „Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego – Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitarnych na pograniczu polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej“ team red przygotował szereg spotkań polsko-niemieckich, których celem była poprawa połączeń transportowych, podniesienie znaczenia i atrakcyjności polsko-niemieckiego regionu pogranicza oraz wzmocnienie jego pozycji wobec innych konkurencyjnych obszarów gospodarczych.

czas trwania projektu:
od 11/2009r. do 09/2010r.

team red w projekcie:

  • organizacja i moderowanie dwóch regionalnych konferencji, każdorazowo dla ok. 100 osób oraz trzech rund rozmów z udziałem 20-30 ekspertów (wybór strategicznych miejsc spotkań, wybór i zaproszenie gości, moderowanie dyskusji, dokumentacja)
  • opracowanie dwujęzycznych materiałów przed- i pokonferencyjnych
  • działania informacyjno-promocyjne

z powrotem