BROSZURA REKLAMOWA NT. TRANSGRANICZNEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO POGRANICZA NIEMIECKO-POLSKIEGO

zleceniodawca:
Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni przy Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa w Bonn

opis projektu:
Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna zatacza coraz większe kręgi i jest coraz intensywniejsza. Wyniki prac transgranicznych są jednak często zbyt mało promowane i docenianie. Dlatego też celem tej broszury było zwrócenie szczególnej uwagi na wartościową pracę bilateralną w dziedzinie rozwoju przestrzennego i wyróżnienie najistotniejszych projektów i osiągnięć.

team red w projekcie

  • przeprowadzenie badań na temat stanu aktualnej polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego oraz wybór najlepszych przykładów
  • przeprowadzanie konsultacji z wybranymi projektami
  • opracowanie i rozwój koncepcji broszury
  • opracowanie tekstów do broszury wraz z wyborem zdjęć
  • opracowanie layoutu broszury

z powrotem