Een greep uit onze referenties

 

Mobiliteitsmanagement

Pedelec Corridor Berlijn-Brandenburg

Het stadsbestuur van Berlijn heeft team red opdracht gegeven voor een van de grootste projecten op het gebied van demonstratie van de potentie van Pedelecs, elektrische fietsen, als substitutie van de auto in het woon-werkverkeer. In een corridor In het Zuidwesten van Berlijn en aangrenzende steden (o.m. Potsdam) en gemeenten worden bedrijven geworven die het forenzen met Pedelecs als een onderdeel van hun Vervoermanagementplan testen.

Doel is om tot 2014 500 gebruikers te werven. Taken van team red zijn om de benodigde Pedelec-vloot te verstrekken in samenwerking met de fietsenhandel, deelnemende werkgevers in de corridor te werven en deze van advies te dienen gedurende de looptijd van het project.

 

Carsharing Concept Quicar

Klant: Volkswagen AG

Projectinhoud: Op 2 november 2011 startte Volkswagen AG in Hannover met een groots opgezette perspresentatie zijn nieuwe carsharing concept onder de naam Quicar. Via 50 stations biedt het concern 200 Golf Bluemotion aan voor huur voor korte tijd. Het concept werkt met uitsluitend een tijdtarief. Voorts is er het concept "Quicar Plus", waarmee bij een selectie van VW-dealers andere voertuigtypen kunnen worden gehuurd voor langere perioden.

Diensten:

team red ondersteunde Volkswagen bij

•    de conceptontwikkeling
•    de keuze van een stad voor de marktintroductie
•    de analyse van locatie, markt- en partneranalyse
•    de bepaling van de doelgroepen
•    en de keuze van de locaties voor stations.

Verder werd het team red product Object-Manager in een afzonderlijk project ingezet om bij te houden op welke stations de voertuigen zich bevinden.

 

Mobiliteitsmanagement Industriepark Höchst

Klant: Traffiq, opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio Frankfurt am Main

Projectinhoud: Invoering van een complete en duurzame vorm van mobiliteitsmanagement voor een bedrijventerrein met 90 bedrijven en 22.000 medewerkers. Het project werd gefinancierd in het kader van het EU-Project ICMA.

Centraal in het project staat een zo efficiënt mogelijke organisatie van de personenmobiliteit in relatie met het terrein (woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, intern verkeer etc.). Het project draagt ook bij aan een betere doorstroming op het aangrenzende wegennet en aan een verbetering van de luchtkwaliteit

Diensten:

•    Analyse van de verkeerssituatie
•    Uitvoering van enquêtes onder medewerkers
•    Communicatie met stakeholders
In vervolgstappen worden:
•    De maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd
•    En Mobiliteitskaart ingevoerd, waarmee medewerkers een veelheid van mobiliteitsdiensten kunnen afnemen

 

Mobiliteitsconcept Berlin Festival

Klant: Gemeinsame Sache GmbH & Co. KG

Projectinhoud: Met een nieuw concept, nieuwe podiuminrichting en additionele eventlocaties is in 2011 het zesde Berlin Festival gehouden. Duizend bezoekers moesten binnen 90 minuten de locatie wisselen. team red heeft voor deze uitdaging een mobiliteitsconcept ontwikkeld met speciale busdiensten. Vervolgens hebben wij met behulp van ons regionale netwerk binnen een aantal dagen de benodigde bussen gemobiliseerd.

 

Regionaal Informatiepakket Nieuwkomers Regio München

Klant: Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV)

Projectinhoud: In deze studie werd nagegaan hoe een introductiepakket voor nieuwkomers in de gemeenten van de regio kan worden ontwikkeld. Dat pakket moet nieuwkomers wijzen op de mogelijkheden om zich (op een duurzame) wijze te verplaatsen in de regio. Daarvoor werden de mogelijkheden voor samenwerking tussen de gemeenten in de regio en de informatiebehoefte van nieuwkomers onderzocht. Resultaat van de studie is een concept voor een informatiepakket voor nieuwkomers.

 

Servicecentrum Mobiliteit Kiel

Klant: Stad Kiel, hoofdstad van Schleswig-Holstein

Projectinhoud: De stad Kiel heeft begin 2010 een mobiliteitscentrum geopend, die naast plaatsbewijzen en OV-informatie ook advies geeft over andere vervoerwijzen dan openbaar vervoer. Voetgangers, fietsers, automobilisten en toeristen kunnen dar terecht. team red verzorgde:

•    Ontwikkeling van een strategie voor het mobiliteitsmanagement voor Kiel
•    Langetermijn borging van de bedrijfsvoering
•    Coördinatie rond de opening van het centrum

 

car2go: Marktpositionering, definitie van klantgroepen, klantentests

Klant: car2go GmbH/ Daimler AG

Projectinhoud: Marktintroductie en ondersteuning bij car2go, het eerste op grote schaal opgezette one way huurautosysteem, ter wereld

Projectnummer voor nadere informatie: P131

 

car2go-introductie in de USA

Het volgende hoofdstuk in Carsharing in Noord-America is geschreven in Texas. Daimler AG heeft besloten dat de volgende stad waar het zijn innovatieve Car2Go service gaat testen, Austin, Texas is.

team red analyseerde klant- en doelgroepen.

 

Carsharing Potentieel in drie Wereldsteden

Klant: World Business Council for Sustainable Development

Projectinhoud: beschrijving van bedrijfsvoering en voordelen van carsharing en schatting van het potentieel in Hamburg, Shanghai en Chicago. Dit resulteerde in een rapport dat is gepresenteerd tijdens de World Business Council for Sustainable Development conferentie in Shanghai.

 

Business Case voor Carsharing

Klant: Een grote Autoverzekeringsmaatschappij in de VS

Projectinhoud: Opstellen van een karakteristiek van de carsharing sector en van de bedrijfsvoering daarin; beschrijving van nieuwe ontwikkelingen, waaronder peer to peer (P2P) carsharing en een uitgebreide analyse van opties voor de klant om een rol te spelen in de carsharing sector, waaronder potentiële partnerships of het zelf opzetten van een P2P car-share dienst.

 

Basisadviezen "Efficiënt mobiel"

Klant: Het Duitse Energieagentschap DENA

Projectinhoud: Het kaderprogramma effizient mobil sponsort basisadviezen in geselecteerde bedrijven en gemeenten om daarmee het begrip mobiliteitsmanagement te introduceren. team red heeft dergelijke adviezen bij 17 organisaties uitgevoerd.

Diensten:

•    Analyse van de mobiliteit
•    Uitvoering van enquêtes onder medewerkers
•    Informeren van ondernemingsraden
•    Informeren over Best-Practice
•    Procesanalyse
•    Doen van voorstellen voor korte- en langetermijnverbeteringen

 

Regionale Coördinatie "Efficiënt mobiel"

Klant: Het Duitse Energieagentschap DENA

Projectinhoud: Introductie van het begrip "Mobiliteitsmanagement“ bij bedrijven en gemeenten met het oog op een optimalisering van de efficiency bij de planning van mobiliteit. Doel daarbij is het bereiken van energiebesparing als financieel voordeel voor het bedrijf of de gemeente en een milieuvoordeel voor de samenleving. www.effizient-mobil.de.

Diensten:

•    Opbouw van een netwerk in de steden Berlijn en München en de deelstaat Brandenburg
•    Organisatie van regelmatige events
•    Informeren van bedrijven over kosteloze eerste advisering
•    Beoordeling van binnenkomende aanvragen daarvoor
•    Kwaliteitsmanagement van de externe communicatie

 

Projectmanagement HANNOVERmobil en HANNOVERmobil 2.0

Klant: üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

Projectinhoud: In 2006 heeft team red voor de Üstra een veelomvattende Mobiliteitskaart ingevoerd, die de OV-klant een eenvoudige toegang biedt tot taxi, huurauto en carsharing en  huurfietsen biedt. Dir project won de prijs voor het meest innovatieve project in het Openbaar-Vervoer.

In 2013 voert team red het projectmanagement van een project dat de bestaande mobiliteitskaart moderniseert door hem toe te spitsen op diensten die verband houden met elektrische voertuigen, door nieuwe mobiliteitsdiensten toe te voegen en hem technisch te updaten.

 

(Andere) internationale referenties

Clean Drive

Klant: Europese Commissie

Projectinhoud: Training voor autodealers en leasebedrijven gericht op de promotie van zuinige voertuigen en voertuigen met alternatieve brandstoffen Het project is onderdeel van het EU-programma "Intelligent Energy Europe".

Projectnummer voor nadere informatie: P202

 

E-TREAM (2006 - 2008)

Klant: Europese Commissie

Projectinhoud: Samen met 16 partners uit 9 landen implementeert B.&S.U. mbH het project "e-TREAM - e-learning for Training Energy Agencies in Mobility management and alternative fuels" in het kader van het EU programma "Intelligent Energy Europe".

Het programma combineert de ervaring van energie agentschappen in 9 EU-landen om daarmee systematisch de aandacht voor beperking van het energiegebruik in verkeer en vervoer, het gebruik van alternatieve brandstoffen en van meer duurzame vervoerswijzen te vergroten. Op de lange termijn zal dit leiden tot verhoging van de duurzaamheid in verkeer en vervoer, reductie van kosten, vervuiling en geluidshinder in de stedelijke omgeving en verhoging van het bewustzijn onder burgers dat het ondernemen van actie nodig is.

e-TREAM beoogt deze doelen te bereiken via een programma van onderwijs en training, meer specifiek via het e-learning platform. Trainingmodules, die in dit project zijn ontwikkeld wordt op maat gesneden voor medewerkers van energie agentschappen en andere marktactoren. Dit leidt tot vergroting van kennis en bewustwording in relatie met mobiliteit en stelt hen in staat nieuwe dienstverlening in hun regio’s te introduceren.

Projectcoördinator: Tobias Kipp

Internetlink: www.e-tream.eu

 

Qasr al Hokum Parking Management Pilot (Rijadh)

Klant: Dornier Consulting, Germany

Projectinhoud: In het project worden de contouren geschetst van een pilot voor parkeerregulering in een centrumgebied van Riyad, de hoofdstad van Saoedi Arabië. Daarvoor werden de werkzaamheden verricht:

•    Opstellen van een parkeerbalans
•    Berekening te verwachten kosten en baten
•    Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten voor het contracteren van een service provider voor parkeerregulering
•    Opstellen van een evaluatie en monitoring plan

Projectnummer voor nadere informatie: P154

 

Haalbaarheid Electric Bus Shuttle Valetta (Malta)

Klant: Dornier Consulting, Germany

Projectinhoud: Quick scan voor de haalbaarheid van een elektrische bus in de toerismesector

 

Pers- en Publicatiewerk

Klant: Pools verkeersbureau in Duitsland

Projectinhoud: Opstellen van persberichten en publicaties in kranten m.b.t. Poolse vakantiebestemmingen.

Projectnummer voor nadere informatie: P200

 

Learning Journeys

'Learning Journey' Nieuwe Mobiliteitsdiensten

Klant: Hertz Norway

Projectinhoud: Organisatie van een ‘Learning Journey’ het management van  Hertz Noorwegen naar verschillende Europese landen om ontwikkelingen op het gebied van nieuwe mobiliteitsdiensten te tonen.

Projectnummer voor nadere informatie: P114

 

Learning Journey van Nederlandse Beleidsambtenaren naar Berlijn

Projectinhoud: team red heeft in samenwerking met de Nederlandse partner Mobycon een tweedaagse reis van Nederlandse beleidsambtenaren naar regio Berlijn georganiseerd rond de thema’s Parkeerbeheersing en Openbaar Vervoer

 

Learning Journey Fietsbeleid in Denemarken

Klant: Duits Instituut voor Stedelijke ontwikkeling (Difu)

Projectinhoud: Voorbereiding en uitvoering van een driedaagse Learning Journey voor bestuurders en beleidsmedewerkers van Duitse gemeenten naar Kopenhagen & Odense in Juni 2009

 

Learning Journey Noorse Beleidsambtenaren

Klant: GRIP - Noorse Ministerie van Milieu

Projectinhoud: In opdracht van het Noorse Ministerie van Milieu heeft team red een vijf daagse learning journey naar Nederland en Duitsland georganiseerd rond het thema Duurzaam Verkeer en Vervoer