Betere mobiliteit tegen lagere kosten

Mobiliteitsmanagement biedt optimale mobiliteit en brengt een duurzaam vervoerssysteem een stap dichterbij. Vergeleken met maatregelen die alleen gericht zijn op infrastructuur, is mobiliteitsmanagement zeer effectief en kost het relatief weinig:

•    Positieve effecten voor bedrijven zijn de verhoging van de motivatie en het gezondheidsniveau van de medewerkers, kostenreducties voor parkeren, brandstof en zakelijke reizen
•    Mobiliteitsmanagement voor scholen verhoogt de veiligheid in de schoolomgeving en leert leerlingen een duurzame omgang met schaarse bronnen
•    Voor openbaarvervoerbedrijven en toeristische regio’s biedt Mobiliteitsmanagement nieuwe perspectieven als het erom gaat een aantrekkelijk dienstenpakket voor hun doelgroepen te ontwikkelen.

 

Wij ondersteunen zowel gemeenten als bedrijven met de ontwikkeling en implementatie van mobiliteitsdiensten. Onze klanten kunnen vertrouwen op maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld:

•    De ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals geïntegreerde mobiliteitskaarten
•    Het stimuleren van duurzame vervoerwijzen, zoals fietsen, lopen, openbaar vervoer, carpooling en carsharing
•    Optimale parkeerregulering en -bedrijfsvoering
•    De ontwikkeling van communicatieconcepten via internet, gedrukte media. Wij hebben ook geïntegreerde communicatiepakketten ontwikkeld.