SUKCESYWNE ZBIERANIE INFORMACJI, OPRACOWYWANIE I REDAGOWANIE TREŚCI TEKSTOWYCH W POSTACI ARTYKUŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DO NARODOWEGO PORTALU TURYSTYCZNEGO W JEZYKU NIEMIECKIM DLA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (POT)

zleceniodawca:
Polska Organizacja Turystyczna

czas trwania projektu:
04-11/2012r.

opis projektu (z SIWZ):
„Narodowy portal turystyczny (NPT) powinien stanowić kompleksowy serwis po profilu promocyjno-informacyjnym dla turystów krajowych i zagranicznych. Adresatami portalu są zarówno turyści poszukujący informacji (funkcja informacyjna), jak i potencjalni turyści (funkcja promocyjna). NPT jest niezbędnym elementem w budowanym przez POT Polskim Systemie Informacji Turystycznej.“
Przedmiotem projektu jest: „sukcesywne zbieranie informacji, opracowywanie i redagowanie treści tekstowych w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych […] do Narodowego Portalu Turystycznego […] i jego składnika – Internetowego Systemu Informacji Turystycznej […] w języku niemieckim.“

zakres działań:

  • opracowywanie i redagowanie treści w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych nt. atrakcji i oferty turystycznej w Polsce
  • zbieranie, opracowywanie i aktualizowanie informacji oraz danych dotyczących tematyki danego artykułu, zwłaszcza przekierowań do stron internetowych.

z powrotem