USŁUGI W ZAKRESIE PR I MARKETINGU DLA POLSKICH HOTELI PAŁACOWYCH W JELENIOGÓRSKIEJ DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW

zleceniodawca:
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów, Hotel Pałac Łomnica, Hotel Pałac Pakoszów/Bielarnia Hessa Sp.z.o.o., Hotel Pałac Wojanów/Hotel Pałac Paulinum

czas trwania projektu:
10/2014r. do teraz

opis projektu:
Oferta turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej zaliczana jest do najlepszych ofert w Polsce.  Dodatkowo w przyszłości jej znaczenie wzrośnie dzięki takim nowym obiektom jak m.in. pałace w Karpnikach i Bukowcu. Kotlina Jeleniogórska stała się w Polsce bardzo znana dzięki uznaniu najważniejszych pałaców za miejsca narodowego dziedzictwa kulturowego. Teren ten jest również znany w Niemczech dzięki istniejącym obszernym relacjom. W związku z tym zaistniały bardzo dobre warunki do efektywnego poszerzenia działań marketingowych na polskim i niemieckim rynku. Działania prasowe na rynku niemieckim powinny obsługiwać przede wszystkim regiony przygraniczne, w których "Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej" obecnie jest już dobrze rozpoznawana (Berlin, Brandenburgia, Saksonia), jednocześnie jednak powinny docierać do nowych odbiorców, przez których region ten nie jest jeszcze postrzegany jako cel turystyczny. Działania te obejmują zarówno prasę codzienną z innych regionów Niemiec, ale również i przede wszystkim wysokiej jakości magazyny, które współdecydują o trendach (magazyny kobiece, wysokiej jakości magazyny podróżnicze, prasa ilustrowana). Dla potencjalnych gości (ale także pracowników branży turystycznej) niezbędna jest ulepszona oferta informacyjna w języku niemieckim o regionie Kotliny Jeleniogórskiej - jako uzupełnienie do informacji poszczególnych hoteli. Celem jest promowanie regionu jako całości i zainteresowanie nowych gości. Region nadaje się szczególnie dla odwiedzających zainteresowanych kulturą i historią, turystów aktywnych oraz osób, które czerpią przyjemność z obcowania z przyrodą i chcą się delektować życiem. Można do tego nawiązać przy tworzeniu nowych ofert.

zakres działań:

  • stworzenie strony www w języku niemieckim zawierającą informacje na temat Kotliny Jeleniogórskiej, uczestniczących w projekcie hoteli pałacowych i innych partnerów oraz dział prasowy z tekstami i zdjęciami promocyjnymi do ściągnięcia (www.talderschloesser.de),
  • stworzenie teczki prasowej zawierającej informacje na temat Kotliny Jeleniogórskiej i partnerów projektu wraz z tekstami i zdjęciami promocyjnymi do darmowego użytku i celów redakcyjnych,
  • stworzenie bazy danych zawierającej adresy mediów i przedstawicieli prasy,
  • sporządzanie tekstów prasowych na temat Kotliny Jeleniogórskiej i partnerów projektu oraz ich wysyłka (mailem) do mediów i przedstawicieli prasowych (raz w miesiącu oraz w razie potrzeby),
  • bieżąca obsługa zapytań i pielęgnowanie kontaktów z mediami i dziennikarzami, aby podwyższyć liczbę artykułów i audycji tematyzujących Kotlinę Jeleniogórska i hotele pałacowe w języku niemieckim,
  • merytoryczne i organizacyjne wspieranie dziennikarzy przy study tours w regionie,
  • wspieranie hoteli/fundacji przy stworzeniu nowych ofert dla turystów niemieckich.

z powrotem